מהם בדיקות סביבה

איכותו של מוצר לא נמדדת רק על-פי הפעולות שהוא יכול לבצע אלא גם על-פי תנאי הסביבה  בהם הוא יכול לבצע פעולות אלה, למשך כמה זמן וכיצד יושפעו ביצועיו בתנאי סביבה קשים בהם הוא עתיד לפעול.
על-מנת להבטיח עמידות של מוצר בתנאי הסביבה בהם הוא צפוי לפעול יש לבצע סדרת בדיקות בשלבים שונים של חיי הפרויקט.

ניתן לחלק את בדיקות תנאי הסביבה לארבע קבוצות עיקריות:
– בדיקות תנאים אקלימיים (גורמים טבעיים)
– בדיקות תנאי סביבה מכניים (גורמים לא טבעיים)
– בדיקות תנאי סביבה אלקטרומגנטיים (גורמים לא טבעיים)
– בדיקות משולבות (שילוב של כמה סוגי בדיקות)

גורםהשפעה
רוח : משבים ומשקולות גורם להחלשת והרס המבנה, פוגע ביכולת השליטה על כלי טייס, מקרר חלקים ומשטחים במהירויות רוח נמוכות, יוצר חום מחיכוך במהירויות גבוהות, עלול לפקוד בתפקוד חלקים נעים ולהדבקת גופים זרים על הציוד.
משקעים : טל, קרה, ברד, גשם , שלג גורם להחלשת והרס המבנה, כורם לקירור הציוד, מאיץ קורוזיה, גורם לקצרים חשמליים, פוגע בציפויים.
חול ואבק  גורמים לפגיעה ושחיקה של משטחים, הגדלת החיכוך, מזהמים חומרי סיכה, סותמים צנרת, מאיצים התעייפות, סדקים וקילוף של חורי המבנה והציפויים.
אווירה מליחה פוגם בהתנגדות של חומרי בידוד חשמליים, מאיץ תהליכי עיכול אלקטרוליטיים וקורוזיה כימית של מתכות.
 לחות לחות גבוהה גורמת לרטיבות החודרת לחומרים נקבוביים, גומרת לחמצון וקורוזיה בין חומרים מוליכים וגורמת לחומרים שונים להתנפח.
לכות נמוכה מאוד גורמת לגרעון ופריכות של חומרים וכן לסבירות גבוהה לנזקים מפריקה אלקטרוסטטית.
 קרינה סולרית (קרינת שמש) מייצרת אוזון, גורמת לצבעים לדהות, פוגעת באלסטיות של אטמי גומי וחומרים פלסטיים, מעלה את הטמפרטורה בתוך התיבות וגורמת להתיישנות מואצת.
 טמפרטורה גבוהה גורמת לשינוי תכונות כמו התנגדות, מוליכות וקיבוליות. גורמת להרס חלקים נעים כתוצאה מריכוך החומר והתפשטות, התיישנות מואצת, האצה של תהליכי חמצון וריאקציות כימיות. משנה את צפיפות החומר וגורמת לאידוי חומרי סיכה המגדילים את העומס המבני על המכלולים.
 טמפרטורה נמוכה פוגעת בגמישות חלקי גומי והופכת אותם פריכים, משנה תכונות חשמליות, כומרת לנוזלים לקפוא, מעלה את צפיפות חומרי הסיכה וגורמת להם להתקרש, מאיצה איבוד חום, כורמת לסדקים בציפויים ולעומסים מכניים כתוצאה מהתכווצות.
הלם תרמיגורם לשינוי קבוע בתכונות החשמליות של רכיבים ויוצר סדרים וכשלים מכניים כתוצאה ממאמץ פתאומי.
 לחץ גבוה / נמוך גורם לקריסה או פיצוץ של מכלים ומבנים אטומים, זליגת אוויר ממכלולים אטומים, משנה תכונות אווירודינמיות של כלי טייס, טילים, פצצות ופגזים.
  גורם לשגיאה במדדי גובה ומשנה תכונות חשמליות.
 גז מאיץ תהליכי קורוזיה, מחליש חוזק דיאלקטרי, יוצר אווירה נפיצה, משנה מוליכות תרמו-אלקטרית ומאיץ התחמצנות.

בין לקוחותינו